Zasady ochrony i udostępniania danych osobowych w praktyce szkoły w świetle nowych przepisów

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zasady ochrony i udostępniania danych osobowych w praktyce szkoły to szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także dla sekretarzy szkół oraz nauczycieli wychowawców.

Read more…

Cyberprzemoc w szkole. Jak przeciwdziałać i zapobiegać jej przejawom

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Cyberprzemoc w szkole. Jak przeciwdziałać i zapobiegać jej przejawom? Szkolenie to jest dedykowane dla nauczycieli wychowawców oraz całych rad pedagogicznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich wszystkich typów.

Read more…

Gnu linux w pracy szkoły

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Gnu Linux w pracy szkoły to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli wszystkich przedmiotów w szczególności dla nauczycieli odpowiedzialnych za działanie szkolnej strony internetowej bądź nauczycieli technologii informacyjnej.

Read more…

Pierwsza pomoc dla nauczycieli i uczniów

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Pierwsza pomoc dla nauczycieli i uczniów to przeznaczone dla pracowników szkół, ośrodków wychowawczych, domów dziecka oraz nauczycieli wychowawców pracujących w szkołach publicznych i innych instytucjach edukacyjnych.

Read more…

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie to szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Oferujemy także okresowe szkolenia pracowników na wszystkich typach stanowisk pracowniczych. Szkolenia okresowe przeznaczone są dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, dla pracowników służby BHP, a także dla osób wykonujących obowiązki społecznego inspektora BHP.

Read more…

Program edukacyjny dla szkół | o-by-wa-tel |

imagosilesia.pl Programy edukacyjneimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

 

| o-by-wa-tel | uczymy młodzież postaw obywatelskich

 

Program edukacyjny dla szkół | o-by-wa-tel |. Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie do udziału w programie edukacyjnym Fundacji Imago Silesia | o-by-wa-tel |. Celem programu jest budowa trwałych postaw obywatelskich na wszystkich poziomach edukacji szkolnej oraz kształtowanie nowoczesnych postaw obywatelskich. Program jest dostosowany do wieku i możliwości edukacyjnych dzieci, zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z przygotowaniem pedagogicznym i doświadczeniem w pracy szkolnej. 

Read more…

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top