Komunikacja władzy – szkolenie dla rzeczników prasowych

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla samorządowców i rzeczników prasowych. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą konkretne umiejętności, poznają dobre praktyki w zakresie stosowania prawa prasowego, nauczą się tworzyć kampanie informacyjne o spójnej treści i przesłaniu. Nasi wykładowcy są najlepszymi specjalistami w zakresie prawa prasowego, komunikacji oraz budowania społeczności wokół działalności instytucji.

Read more…

Zarządzanie kryzysem w organizacji

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zarządzanie kryzysem w organizacji to szkolenie dedykowane dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach oraz instytucjach a także dla osób odpowiedzialnych za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną – rzeczników prasowych i specjalistów z dziedziny PR.

Read more…

Prawo pracy w przedsiębiorstwie i instytucji publicznej

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawo pracy w przedsiębiorstwie i instytucji publicznej to szkolenie przygotowane dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach administracji samorządowej, powiatowych urzędach pracy oraz instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za kulturę i edukację (domy kultury, instytucje kultury, teatry, filharmonie, miejskie kina czy ośrodki kultury)

Read more…

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie to szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Oferujemy także okresowe szkolenia pracowników na wszystkich typach stanowisk pracowniczych. Szkolenia okresowe przeznaczone są dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, dla pracowników służby BHP, a także dla osób wykonujących obowiązki społecznego inspektora BHP.

Read more…

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top