Ochrona danych osobowych w Twojej organizacji

Fundacja Imago Silesia organizuje szkolenia dotyczące wdrożenia dyrektywy RODO w organizacjach pozarządowych. Proponujemy kompleksowe szkolenie dla pracowników i członków zarządów ngo, a także wspólną pracę nad przygotowaniem dokumentów związanych z wdrożeniem RODO, w tym polityki ochrony danych osobowych oraz analizy ryzyka w ochronie danych osobowych.


Read more…

Pozyskiwanie środków finansowych dla instytucji i konkretnych projektów kulturalnych

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Pozyskiwanie środków to szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zbieranie funduszy, fundraiserów i pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie projektów kulturalnych.

Read more…

Zasady i metodologia przeprowadzania ewaluacji w projektach kulturalnych

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zasady i metodologia przeprowadzania ewaluacji w projektach kulturalnych to szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników instytucji kultury, zarówno tych samorządowych jak i wojewódzkich, których obowiązki wiążą się z przeprowadzanymi przez instytucję projektami z finansowaniem zewnętrznym. Szkolenie jest także ciekawą propozycją dla organizacji pozarządowych korzystających z dotacji do projektów kulturalnych.

Read more…

Prawa autorskie w działalności instytucji kultury

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawa autorskie w działalności instytucji kultury to szkolenie, które kierujemy przede wszystkim do kadry zarządzającej oraz pracowników średniego szczebla zajmujących się promocją i publikacją treści. Oferta szkoleniowa z pewnością jest także możliwością podniesienia poziomu swoich kompetencji dla pracowników instytucji odpowiadających za konstruowanie i podpisywanie umów.

Read more…

Prawo w działalności operatora kultury

9imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawo w działalności operatora kultury (instytucji kultury) to warsztaty, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę na temat aktów prawnych obowiązujących operatorów kultury (niezależnie od tego czy są to operatorzy instytucjonalni czy operatorzy reprezentujący sektor organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń). Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za organizację imprez masowych i wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury a także dla dyrektorów i kierowników instytucji.

Read more…

Prawa autorskie w działalności instytucji kultury. Kwestie techniczne, licencje i zasady udostępniania treści

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawa autorskie w działalności instytucji kultury to szkolenie przygotowane dla zespołów pracowników odpowiedzialnych za promocję w samorządowych i wojewódzkich placówkach kulturalnych – kinach, teatrach, domach kultury i muzeach.

Read more…

Potencjał tworzenia społeczności wokół działalności instytucji kultury. Narzędzia społecznościowe służące promocji

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Potencjał tworzenia społeczności wokół działalności instytucji kultury to szkolenie przygotowane dla zespołów pracowników odpowiedzialnych za promocję w samorządowych i wojewódzkich placówkach kulturalnych – kinach, teatrach, domach kultury i muzeach.

Read more…

Strategia rozwoju instytucji kultury. Przygotowanie i realizacja strategii zrównoważonego wzrostu kompetencji i zakresu działalności

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Strategia rozwoju instytucji kultury to szkolenie dedykowane zespołom odpowiedzialnym za przygotowanie założeń strategii rozwoju ale także dyrektorom oraz kierownikom miejskich i gminnych instytucji kultury, kin, teatrów i domów kultury.

Read more…

Wolontariat instytucjonalny. Wolontariat w instytucjach kultury.

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Wolontariat instytucjonalny to szkolenie przeznaczone zarówno dla kadry zarządzającej w instytucjach kultury jak również dla kadry niższego szczebla, w szczególności dla pracowników ,którzy w swojej pracy muszą efektywnie i odpowiedzialnie zarządzać wolontariuszami.

Read more…

Zarządzanie kryzysem w organizacji

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zarządzanie kryzysem w organizacji to szkolenie dedykowane dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach oraz instytucjach a także dla osób odpowiedzialnych za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną – rzeczników prasowych i specjalistów z dziedziny PR.

Read more…

Prawo pracy w przedsiębiorstwie i instytucji publicznej

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawo pracy w przedsiębiorstwie i instytucji publicznej to szkolenie przygotowane dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach administracji samorządowej, powiatowych urzędach pracy oraz instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za kulturę i edukację (domy kultury, instytucje kultury, teatry, filharmonie, miejskie kina czy ośrodki kultury)

Read more…

Prawo zamówień publicznych w praktyce

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawo zamówień publicznych w praktyce – zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowanym specjalnie dla jednostek administracji samorządowej, firm i przedsiębiorców składających oferty przetargowe.

Read more…

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie to szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Oferujemy także okresowe szkolenia pracowników na wszystkich typach stanowisk pracowniczych. Szkolenia okresowe przeznaczone są dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, dla pracowników służby BHP, a także dla osób wykonujących obowiązki społecznego inspektora BHP.

Read more…

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top