Komunikacja władzy – szkolenie dla rzeczników prasowych

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla samorządowców i rzeczników prasowych. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą konkretne umiejętności, poznają dobre praktyki w zakresie stosowania prawa prasowego, nauczą się tworzyć kampanie informacyjne o spójnej treści i przesłaniu. Nasi wykładowcy są najlepszymi specjalistami w zakresie prawa prasowego, komunikacji oraz budowania społeczności wokół działalności instytucji.

Read more…

Rozmowy oceniające i oceny okresowe w administracji publicznej i instytucjach

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Rozmowy oceniające i oceny okresowe w administracji publicznej i instytucjach to szkolenie, które dedykowane jest osobom sprawującym funkcję kierownicze wyższego i średniego szczebla w urzędach administracji publicznej (naczelników wydziałów urzędów miejskich i gminnych, urzędników powiatowych oraz kierowników i zastępców kierowników referatów a także do urzędników samorządowych pochodzących z wyboru).

Read more…

Zintegrowany system promocji samorządu w praktyce

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zintegrowany system promocji samorządu w praktyce to szkolenie, które dedykujemy samorządowcom a także urzędnikom samorządowym odpowiedzialnym za kwestie promocji gminy lub powiatu, naczelnikom wydziałów kultury, oświaty i promocji oraz zarządom miast i innych jednostek samorządowych.

Read more…

Prawo zamówień publicznych w praktyce

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawo zamówień publicznych w praktyce – zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowanym specjalnie dla jednostek administracji samorządowej, firm i przedsiębiorców składających oferty przetargowe.

Read more…

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie to szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Oferujemy także okresowe szkolenia pracowników na wszystkich typach stanowisk pracowniczych. Szkolenia okresowe przeznaczone są dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, dla pracowników służby BHP, a także dla osób wykonujących obowiązki społecznego inspektora BHP.

Read more…

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top