Edukacja powinna skupiać się na technologiach i kompetencjach kreacyjnych

Wierzymy, że edukacja to działania nastawione na kreatywność i nowe technologie. Edukacja jest najważniejszym z dóbr społecznych, wymaga jednak wielkich nakładów i inwestycji. Ogromne systemy edukacyjne często borykają się z wielką inercją i brakiem oddolnych, kreatywnych inicjatyw edukacyjnych. Dlatego uważamy, że edukacja jest szansą na prawdziwy rozwój i pozytywną zmianę społeczną. Jednak aby tak się działo edukacja musi mieć charakter zróżnicowany i dostosowywać się dynamicznie do zmieniającego się świata. Chodzi bowiem o to by uczyć tego co jest potrzebne, by edukacja mogła spełniać funkcję interwencyjną wobec rynku pracy, jako instrument wsparcia w rozwoju, dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Co konkretnie możemy zaoferować w zakresie edukacji?

Działamy w obszarach nowych mediów, związanych z szansą zdobycia nowych kompetencji i umiejętności cyfrowych, możliwych do wykorzystania w praktyce, zarówno w formie zwiększenia własnego dostępu do informacji, rzetelnej edukacji medialnej oraz szans na zarabianie lub oszczędzanie na nowych kompetencjach w zakresie nowych mediów, internetu oraz konkretnych technologii takich jak CMS (WordPress, Joomla, Drupal, Html5, PHP).

Edukacja pozaszkolna zaspokaja wiele potrzeb związanych z kulturą i wiedzą dotyczącą przemysłów kreatywnych. Skupiamy specjalistów, którzy dzielą się swoją wiedzą w ramach naszych propozycji edukacyjnych. Uważamy, że edukacja powinna być kształtowana w znacznej części przez organizacje pozarządowe. Zapewnia to znaczne urozmaicenie programu szkolnego o zajęcia atrakcyjne i twórcze, pozwalające zdobyć wiedzę na temat nowych mediów, bezpieczeństwa w internecie i praw obywatelskich a także legalności źródeł i praw autorskich związanych z oprogramowaniem i jego wykorzystaniem.

Angażujemy się w szereg inicjatyw edukacyjnych w formie warsztatów, szkoleń i projektów edukacyjnych. Popieramy kreatywność, która jest gwarancją osiągnięcia przyszłego sukcesu zawodowego, dlatego nasza oferta edukacyjna jest zgodna z zasadą uzupełniania luki edukacyjnej; z jednej strony rozszerzamy wiedzę o elementy niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, jednocześnie ucząc kluczowych kompetencji niezbędnych w coraz bardziej skomplikowanym, cyfrowym świecie.