Gnu linux w pracy szkoły

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Gnu Linux w pracy szkoły to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli wszystkich przedmiotów w szczególności dla nauczycieli odpowiedzialnych za działanie szkolnej strony internetowej bądź nauczycieli technologii informacyjnej.

Program edukacji informatycznej w realiach polskich szkół oraz uczelni wyższych opiera się głównie na promowaniu oprogramowania licencjonowanego, będącego produktem dużych koncernów informatycznych. To rodzi konsekwencje oraz trudności ekonomiczne w wykorzystaniu oprogramowania w pracy instytucji jaką jest szkoła. Często przeszkodą są znaczne środki finansowe związane z zakupem odpowiedniego oprogramowania. Tymczasem istnieje świat wolnego oprogramowania, dostępnego na zasadach licencji GNU/Linux, które jest równie funkcjonalne co jego płatne odpowiedniki. Cena i ilość oprogramowania potrzebnego do pracy całej szkoły w przeliczeniu na koszty licencji może okazać się bardzo wysoka, wykorzystanie wolnego oprogramowania prowadzi do znacznej redukcji kosztów, nie rodzi także obaw związanych z
oryginalnością oprogramowania oraz umożliwia ciekawsze prowadzenie zajęć z uczniami, którym legalnie możemy udostępnić bardzo zaawansowane technicznie narzędzia, służące do obróbki obrazu i dźwięku, wykorzystywane w filmie, fotografii i muzyce.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów w szczególności dla nauczycieli odpowiedzialnych za działanie szkolnej strony internetowej bądź nauczycieli technologii informacyjnej.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wachlarzem oprogramowania opartego na licencji GNU/Linux (General Public License), jego możliwościami oraz dostępnością.
– szkolenie da podstawy wiedzy na temat systemów operacyjnych opartych o system Linux, pakietów oprogramowania biurowego oraz kompatybilności z oprogramowaniem płatnym,
– druga część szkolenia będzie się koncentrowała na pakietach oprogramowania specjalistycznego – graficznych, muzycznych, aplikacji projektowych i umożliwiających obróbkę plików wideo oraz sposobach ich wykorzystania w edukacji i pracy z uczniem zdolnym

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top