Jak skutecznie promować działania organizacji?

Zapraszamy na kolejne szkolenie, tym razem do Gliwic. Szkolenie odbywa się w ramach projektu interdyscyplinarnego projektu wsparcia organizacji pozarządowych – #ngorobiatolepiej, współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Szkolenie ma na celu przybliżenie wszystkim osobom związanym z organizacjami pozarządowymi zagadnień związanych ze skutecznym promowaniem swoich działań. 

Dużo się słyszy o promocji, o jej roli w zakresie sukcesu bądź porażki działań w trzecim sektorze. Nasze szkolenie ma przybliżyć możliwe do wykorzystania narzędzia służące bezpośrednio osiąganiu celów promocyjnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie odbywa się w dniu 11 lutego, od godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach

Dokładne dane adresowe:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego ul. Stanisława Chudoby 10, 44-100 Gliwice, Polska

Program szkolenia:

1 | 10.00-12.00 | Promocja czyli osiąganie wcześniej wyznaczonych celów za pomocą konkretnych narzędzi.

2 | 12.00-12.45 | Posługiwanie się wizerunkiem uczestników działań ngo.

3 | 13.00-14.15 | Charakterystyka elementów kampanii informacyjnej.

4 | 14.15-15.30 | Przerwa obiadowa

5 | 15.30 – 16.30 | Narzędzia promocji działań ngo w praktyce.

6 | 16.30 – 18.00 | Konsultacje dla ngo

Serdecznie zapraszamy wszystkich związanych z działalnością 3 sektora.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top