Koncerty „Ensemble Peregrina” w Pieskowej Skale i Grodzisku

Fundacja Imago Silesia wraz z Narodowym Centrum Kultury oraz Związkiem Artystów Wykonawców STOART zaprasza na dwa koncerty zespołu „Ensemble Peregrina” w zamku w Pieskowej Skale (w piątek 16.11.2018) oraz w Ojcowie-Grodzisku (w sobotę 17.11.2018). Wstęp na oba wydarzenia jest wolny. Fundacja Imago Silesia przygotowuje realizację filmową z koncertów.

Ponieważ Fundacja Imago Silesia także chce świętować 100-lecie odzyskania niepodległości, postanowiliśmy uczynić to w sposób dla kultury polskiej ważny. Dlatego przygotujemy realizację filmową z ważnego dla kultury polskiej wydarzenia jakim jest rekonstrukcja historyczna zabytków muzycznych powstających w Polsce w XIII-XIV wieku. Muzyki tworzonej przez kobiety w pierwszych polskich wspólnotach św. Klary. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Muzyka Piękna i będącym współorganizatorem wydarzenia Narodowym Centrum Kultury zapraszamy na dwa niezwykłe koncerty.

Fundacja Imago Silesia wraz z Narodowym Centrum Kultury będącym współorganizatorem wydarzenia zaprasza na dwa koncerty uznanego w Europie zespołu „Ensemble Peregrina”, kierowanego przez Agnieszkę Budzińską-Bennett. W realizację wydarzenia zaangażował się także Związek Artystów Wykonawców STOART oraz Stowarzyszenie Muzyka Piękna z Katowic. Muzycy „Ensemble Peregrina” znani są z udanych rekonstrukcji muzycznych zabytków średniowiecza. 16 i 17 listopada na zamku w Skale oraz w kościele parafialnym w Ojcowie-Grodzisku zespół zaprezentuje materiał z powstałej w 2008 r. w Szwajcarii płyta „Filia preclara” (DIVOX-Schola Cantorum Basiliensis) zawierająca zrekonstruowaną muzykę klasztorów klarysek polskich z XIII i XIV w. Ten unikatowy repertuar będzie po raz pierwszy skojarzony faktycznie z miejscem, gdzie w dużej mierze powstawał. Fundacja Imago Silesia przygotowuje realizację filmową z tego znaczącego dla rekonstrukcji najstarszych polskich zabytków kultury muzycznej wydarzenia.

Kim była Salomea?

Urodzona w 1212 r. Salomea, córka księcia krakowsko-sandomierskiego Leszka Białego to postać nietuzinkowa dla polskiej kultury I połowy XIII wieku, a także dla późniejszych wieków rozwoju tradycji monastycznej polskich franciszkanów i klarysek. Urodzona za życia św. Franciszka z Asyżu, stała w awangardzie postaci historycznych, kształtujących polską kulturę i dziedzictwo kulturowe XIII w. Stała się nie tylko symbolem odnowy religijnej w duchu franciszkańskim, jaka stała się udziałem środowisk arystokratycznych Europy Środkowej w XIII wieku, ale była także postacią wybitną na tle swojej epoki. To ona stała za decyzją o fundacji w 1245 r. pierwszego polskiego klasztoru św. Klary oraz sprowadzeniu z Pragi zakonnic do Zawichostu. Ona także stała za decyzją o przeniesieniu klasztoru do Grodziska (Skały Najświętszej Marii Panny) w 1259 r., położonego nieopodal lokowanego przez nią w 1267 r. miasta Skała – z dala od stałego zagrożenia tatarskiego, które nieustannie zaburzało życie klasztorne w Sandomierzu i Zawichoście.

Jednocześnie, Salomea, jako żona króla halickiego Kolomana, syna Andrzeja II, króla Węgier, reprezentanta potężnej wówczas dynastii Arpadów, prowadziła niezwykle aktywną działalność
misyjną w Dalmacji i Chorwacji, gdzie najprawdopodobniej zetknęła się z wpływem duchowości franciszkańskiej. To ona wychowywała i kształtowała duchowo przyszłą świętą Kościoła
Rzymskokatolickiego – Kingę, córkę króla Węgier Beli IV. Miała także znaczny wpływ na ówczesną politykę dynastyczną, aranżując małżeństwo Kingi ze swoim bratem, księciem
krakowsko-sandomierskim Bolesławem Wstydliwym. Jednak to nie polityka a duchowość właśnie stała u podstaw niezwykle trwałego kultu, jakim została otoczona po swojej śmierci w 1268 r.

Wyjątkowe dla kultury polskiej miejsce

Kult ten stał u podstaw nieustannych wysiłków w celu uznania Salomei za błogosławioną służebnicę Pańską, podejmowanych przez polskich władców w kurii rzymskiej od 1650 r. aż do roku 1673, kiedy to papież Klemens X, w brewe „Apostolicae servitutis officium” zatwierdził oficjalnie kult błogosławionej Salomei oraz zezwolił na odprawianie ku jej czci 17 listopada, mszy świętej i oficjum o świętych dziewicach według brewiarza i Mszału Rzymskiego.

Zespół architektoniczny wzniesiony ku czci bł. Salomei Piastówny w Ojcowie-Grodzisku.

Pokłosiem tego sukcesu, odniesionego przez dyplomację królów polskich – Jana Kazimierza Wazy oraz Michała Korybuta Wiśniowieckiego była budowa kompleksu architektoniczno-rzeźbiarskiego w Grodzisku, mającego upamiętnić tę znamienitą dla kultury polskiej postać a także stać się lokalnym centrum kultu religijnego. W tym właśnie miejscu, w 750 rocznicę śmierci błogosławionej Salomei Piastówny ma mieć miejsce wydarzenie unikalne muzycznie, nie tylko na skalę Polską ale i Europejską.

Program koncertów

1. Koncert „Polska muzyka średniowieczna ku czci św. Wojciecha i św. Klary” w zamku w Pieskowej Skale, towarzyszący Sesji naukowej zorganizowanej w 750 rocznicę śmierci błogosławionej Salomei – 16.11.2018 r.

Sacer nidus – Święte Gniazdo
Bolesław I. Chrobry i św. Wojciech w muzyce średniowiecznej
Festum agat ecclesia – hymn, Kraków, XV w.
Alme presul – responsorium z oficjum rymowanego Benedic regem cunctorum, antyfonarz klarysek w Gnieźnie, XIII/XIV w.
O preclara Adalberti – sekwencja, klasztor klarysek w Gnieźnie, XIV/XV w.
Annua recolamus – sekwencja, Reichenau, zanotowana około 1001 roku
Consurgat in preconia – sekwencja, Gniezno (?)/Tarnów, XV w.
Hac festa die tota – sekwencja, Gniezno (?)/Śląsk, zanotowana po roku 1090
Alleluia. V. Beatus es – Gniezno, XVI w.
Alleluia V. Salve decus Polonie – Kraków, XV w.
Bogurodzica – Kcynia k. Poznania lub Kraków, datowanie niepewne
Fulget in templo legifer – hymn, Kraków, XV w.

2. Koncert “Filia preclara – Muzyka z XIII- i XIV-wiecznych klasztorów klarysek polskich” w zabytkowym kościele Najświętszej Marii Panny w Grodzisku, wraz z realizacją filmową prezentowaną na ogólnopolskiej antenie TV – 17.11.2018 r.

Gaude celi ierarchia (sekwencja, St. Georgen, XV w.)
Alleluia. O virgo clarens (alleluia, Stary Sącz, XIII w.)
Ad veniam perveniam/TANQUAM (motet konduktowy, Stary Sącz, XIII w.)
Clara Dei famula (rondellus, XIII w.)
Ave mater gracie (sekwencja, Stary Sącz, XIII w.)
[Stella naufragantium] et via regens devium (Benedicamus, Stary Sącz, pocz. XIV w.)
Omnia beneficia (konduktus, Stary Sącz, XIII w.)
Benedicamus Domino (Stary Sącz, XIII w.)
Manere/MANERE (motet, Stary Sącz, XIIIw.)
Serena virginis/MANERE (motet konduktowy, Paryż, XIII w.)
Gaude celi ierarchia (sekwencja, Kraków, XIV w.)
Alleluia. Ave benedicta Maria (tropowane alleluia, Kraków, początek XIV w.)
O felix haec novitas (sekwencja, Kraków, XIII w.)
Jube domne benedicere/Una cunctis leticie (tropowane lectio, Stary Sącz, pocz. XIV w.)
Benedicamus Domino (Stary Sącz, XIII w.).

 

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top