Lokal na kulturę dla Fundacji Imago Silesia!

imagosilesia.pl lokal na kulturę dla fundacji imago silesia

imago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Do dwóch razy sztuka! Mamy lokal umożliwiajacy przeprowadzenie II etapu projektu wsparcia dla organizacji pozarządowych #ngorobiatolepiej

 

W dniu 10.10.2017 r. Fundacja Imago Silesia w wyniku IX edycji konkursu p.n. „Lokal na kulturę” otrzymała na zasadach konkursu lokal w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki. 

 

Niezmiernie cieszymy się z wyników tej edycji konkursu”Lokal na kulturę” bowiem komisja przychyliła się do projektu multimedialnego i bardzo szeroko angażującego uczestników w kwestie oprogramowania Open Source oraz jego zastosowania w nowoczesnej grafice, filmie, fotografii i multimediach.

 

 

 

Zgodnie z wynikami IX edycji konkursu Fundacja Imago Silesia wynajmie lokal użytkowy przy ul. Tadeusza Kościuszki 39, 40-048 Katowice, o powierzchni użytkowej 49,76 metrów kwadratowych. 

W lokalu realizowana będzie działalność statutowa Fundacji Imago Silesia poprzez realizację projektu pn. Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA. Jest to projekt stanowiący II etap realizacji projektu wsparcia dla organizacji pozarządowych #ngorobiątolepiej. Obecnie lokal wygląda tak jak na poniższej fotografii. Projekt polega na stworzeniu przyjaznej i ciekawej przestrzeni coworkingu, z ciekawą ofertą kulturalną, szkoleniowo-edukacyjną i artystyczną dla mieszkańców Katowic. Co będzie się działo w tym miejscu?

 

 

 • cykliczne warsztaty tematyczne dla młodzieży szkolnej, seniorów oraz osób aktywnych zawodowo
 • działania mające na celu promowanie młodych uzdolnionych fotografików z nadrzędnym kierunkiem promowania twórców ze śląska
 • dyskusyjny klub filmowy i społeczna czytelnia sztuki w lokalu, cykliczne warsztaty dotyczące antropologii kultury
 • realizacja projektu #ngorobiatolepiej, będącego interdyscyplinarnym projektem mającym za zadanie rozwój i profesjonalizację organizacji pozarządowych

 

Działalność uzupełniająca w projekcie Alternatywnego Domu Kultury KOMITYWA to przede wszystkim profesjonalizacja ngo oraz dawanie szans na rozwój osobisty mieszkańcom Katowic poprzez organizację kursów i szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych skierowanych do wszystkich grup odbiorców z zakresu:

 • produkcji i obróbki materiałów filmowych, fotograficznych
 • wykorzystania oprogramowania typu open source,  w tworzeniu grafiki komputerowej
 • obróbki cyfrowej obrazu i dźwięku
 • montażu materiałów wideo
 • tworzenia materiałów graficznych
 • uzyskania kompetencji cyfrowych
 • umiejętności zarządzania systemami danych

 

 

 

W drugim etapie Fundacja Imago Silesia planuje przeprowadzenie adaptacji lokalu na potrzeby projektu, uruchomienie działalności ADK KOMITYWA  jest planowane na wrzesień 2018 r.

 

Traktujemy ten projekt jako wyzwanie, ciesząc się jednocześnie z decyzji komisji konkursowej – uważamy bowiem, że Alternatywny Dom Kultury KOMITYWA ma być miejscem spotkań społeczności lokalnej, ma jej służyć i dawać realną alternatywę uczestnictwa w kulturze, skierowaną do mieszkańców dzielnicy i miasta. Tak potrzebną w mieście wielkich wydarzeń, wielkich projektów, wielkich festiwali i wielkich inwestycji. 

 

Mieszkańcy dzielnicy odniosą realne korzyści poprzez możliwość uczestnictwa w niewielkich wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych. Dzielnica posiada znaczną ilość dużych instytucji kulturalnych (m. in. Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Pałac Młodzieży, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach). Znaczna część propozycji z oferty kulturalnej tych instytucji to duże imprezy kulturalne. Tymczasem planowana przez Fundację Imago Silesia działalność to niewielkie wydarzenia kulturalne, dostosowane do potrzeb mieszkańców dzielnicy i miasta, w formie: wystaw, spotkań, niewielkich wydarzeń artystycznych związanych z muzyką, teatrem i sztukami alternatywnymi. Jednocześnie lokal będzie także miejscem profesjonalizacji dla organizacji pozarządowych, pracowników kultury czy osób chcących nauczyć się jak stworzyć własną stronę www lub w jaki sposób wykorzystać oprogramowanie open source do tworzenia muzyki, obrazu, dźwięku i multimediów.

Zapoznaj się z Kartą Projektu Alternatywny Dom Kultury Komitywa, to graficzne podsumowanie działań projektu w przystępnej formie.

 

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top