Pierwsza pomoc dla nauczycieli i uczniów

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Pierwsza pomoc dla nauczycieli i uczniów to przeznaczone dla pracowników szkół, ośrodków wychowawczych, domów dziecka oraz nauczycieli wychowawców pracujących w szkołach publicznych i innych instytucjach edukacyjnych.

W związku z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy nauczycieli i opiekunów, chcielibyśmy przedstawić ofertę szkolenia dotyczącego pierwszej pomocy (o obowiązku szkolenia kadry dydaktycznej mówi § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.) Kurs przede wszystkim uczy odpowiedniego reagowania i udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia zapewniamy wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny, umożliwiający realistyczną symulację wszystkich stanów zagrożenia życia oraz wykonywanie czynności ratujących życie w trakcie realizacji szkolenia. Szkolenie prowadzi doświadczona kadra instruktorów i trenerów, wieloletni praktycy z zespołów podstawowych i specjalistycznych pogotowia ratunkowego i ratownictwa specjalistycznego, posiadający uprawnienia dydaktyczne z zakresu ratownictwa medycznego, jakie zdobywali m.in. w Amerykańskim Towarzystwie Kardiologicznym oraz Europejskiej Radzie Resuscytacji.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników szkół, ośrodków wychowawczych, domów dziecka oraz nauczycieli wychowawców pracujących w szkołach publicznych i innych instytucjach edukacyjnych.

KURS JEST W PEŁNI ZGODNY Z PODSTAWAMI PRAWNYMI:

– rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132);
– §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400);
– ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.).

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– sposoby zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom u dzieci i młodzieży,
– różnice w anatomicznej budowie ciała dziecka i dorosłego,
– ocena czynności życiowych u dzieci, w różnych grupach wiekowych,
– postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dziecka i dorosłego,
– ostra niedrożność górnych dróg oddechowych (zadławienie),
– postępowanie w urazach i krwotokach,
– oparzenia i porażenie prądem elektrycznym,
– reakcje alergiczne – uczulenia,
– zatrucia lekami i środkami chemicznymi,
– utonięcia,
– użądlenia, ukąszenia, pogryzienia,
– napad drgawkowy – padaczka,
– dziecko w wypadku drogowym,
– aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pierwszej pomocy

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

ROZBUDOWA MODUŁOWA SZKOLENIA:

Oferujemy także możliwość rozbudowania tematyki szkoleniowej w zależności od charakteru danej placówki oświatowej i wymagań nauczycieli-opiekunów, dostępne moduły:
– Safety Child – BLS First Aid + AED (automatyczny zewnętrzny defibrylator)
– Safety Child – BLS First Aid + szybkie badanie urazowe
– Safety Child – BLS First Aid + szybkie badanie urazowe + stabilizacja kręgosłupa
– Safety Child – BLS First Aid + AED (automatyczny zewnętrzny defibrylator) + szybkie badanie urazowe + stabilizacja kręgosłupa

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top