Pozyskiwanie środków finansowych dla instytucji i konkretnych projektów kulturalnych

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Pozyskiwanie środków to szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zbieranie funduszy, fundraiserów i pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie projektów kulturalnych.

Pozyskiwanie sponsorów dla konkretnych projektów kulturalnych a także dla działalności instytucji wymaga profesjonalnej wiedzy z zakresu marketingu. W ramach szkolenia proponujemy dwa bloki szkoleniowe, pierwszy dotyczy zdobywania sponsorów, przygotowywania oferty sponsorskiej i jej prezentacji na spotkaniu z potencjalnym sponsorem. Drugi z bloków dotyczy właściwego wnioskowania o fundusze pochodzące ze źródeł samorządowych, funduszy europejskich oraz grantów fundacyjnych. W tym bloku tematycznym zanjdą się także informacje na
temat zdobywania środków z funduszy promocyjnych związków twórców działających w Polsce.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zbieranie funduszy, fundraiserów i pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie projektów kulturalnych.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– uczestnicy szkolenia poznają technikę budowy oferty sponsorskiej przygotowanej dla firmy zewnętrznej w zgodzie z zasadami współpracy pomiędzy sektorem biznesu a sektorem publicznym oraz oczekiwaniami sponsorów
– uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób dokonać prezentacji oferty sponsorskiej dotyczącej konkretnego projektu przed radą nadzorczą potencjalnego sponsora
– uczestnicy zostaną zapoznani z dostepnymi funduszami i programami finansowania zarówno programami państwowymi, fundacyjnymi oraz programami opartymi o środki europejskie

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top