Prawa autorskie w działalności instytucji kultury

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawa autorskie w działalności instytucji kultury to szkolenie, które kierujemy przede wszystkim do kadry zarządzającej oraz pracowników średniego szczebla zajmujących się promocją i publikacją treści. Oferta szkoleniowa z pewnością jest także możliwością podniesienia poziomu swoich kompetencji dla pracowników instytucji odpowiadających za konstruowanie i podpisywanie umów.

Współczesny rynek w znacznej mierze koncentruje się na kwestii własności niematerialnych wytworów, które potrafią przysporzyć wielu problemów związanych z interpretacją prawa własności oraz przynależności tego prawa do konkretnej osoby, osób lub instytucji. W związku z tym Fundacja Imago Silesia we współpracy z Kancelarią Prawną Ring przygotowała ofertę szkoleniową skierowaną do wszystkich tych, którzy na co dzień w swojej pracy spotykają się z problematyką praw autorskich – czyli kadry zarządzającą w instytucjach kultury, muzeach, galeriach, miejskich ośrodkach kultury ale także w szkołach i domach kultury. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek związanych z konsekwencjami wynikającymi z nieznajomości zasad prawa własności intelektualnej oraz praw pokrewnych związanych z publikacją i udostępnianiem treści.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do kadry zarządzającej oraz pracowników średniego szczebla zajmujących się promocją i publikacją treści. Oferta szkoleniowa z pewnością jest także możliwością podniesienia poziomu swoich kompetencji dla pracowników instytucji odpowiadających za konstruowanie i podpisywanie umów.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych
– Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie instytucje w Polsce zajmują się prawami autorskimi oraz jakie uprawnienia do reprezentacji artystów i wykonawców posiadają
– Szczególnym elementem szkolenia będzie moduł poświęcony w całości licencjom służącym bezpiecznemu dla instytucji czy organizatora udostępnianiu treści w zgodzie z prawem
– W części praktycznej szkolenia uczestnicy zostaną postawieni wobec konkretnych sytuacjami, które będą musieli rozwiązać, na bazie zdobytej wiedzy

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top