Prawo pracy w przedsiębiorstwie i instytucji publicznej

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawo pracy w przedsiębiorstwie i instytucji publicznej to szkolenie przygotowane dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach administracji samorządowej, powiatowych urzędach pracy oraz instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za kulturę i edukację (domy kultury, instytucje kultury, teatry, filharmonie, miejskie kina czy ośrodki kultury)

Dział prawa zwany Prawem Pracy zawiera szereg norm i regulacji dotyczących kwestii związanych z obowiązkami i wzajemną relacją pracodawcy i pracownika. Kompetentni, znający tematykę związaną z prawem pracy pracodawcy mogą oszczędzić sobie wiele czasu oraz środków finansowych, jednak by tak było trzeba sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów i zawiłości związanych ze stosunkiem pracy. Szkolenie zostało przygotowane przez specjalistów Fundacji Imago Silesia we współpracy z Kancelarią Prawną Ring z Katowic na bazie wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu instytucją cechującego prowadzących szkolenie specjalistów z konkretnym aspektem prawnym umożliwia zdobycie konkretnych umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania kadrą pracowników w zgodzie z prawem pracy.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie zostało przygotowane dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach administracji samorządowej, powiatowych urzędach pracy oraz instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za kulturę i edukację (domy kultury, instytucje kultury, teatry, filharmonie, miejskie kina czy ośrodki kultury).

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym związanym z uprawnieniami pracowniczymi oraz obowiązkami pracodawcy
– Uczestnicy poznają zgodne z prawem praktyki związane z konstruowaniem umów o pracę jak również z ich rozwiązywaniem w zgodzie z obowiązującym prawem
– Jednym z zagadnień szkoleniowych będzie prawidłowa konstrukcja regulaminów pracy oraz innych dokumentów zawierających katalog praw i obowiązków pracownika
– Specjalista w zakresie prawa pracy zapozna uczestników ze sposobami radzenia sobie z obostrzeniami związanymi z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników a także przedstawi możliwości związane z zarządzaniem czasem i zaangażowaniem pracowników w zgodzie z prawem pracy

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top