Prawo w działalności operatora kultury

9imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawo w działalności operatora kultury (instytucji kultury) to warsztaty, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę na temat aktów prawnych obowiązujących operatorów kultury (niezależnie od tego czy są to operatorzy instytucjonalni czy operatorzy reprezentujący sektor organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń). Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za organizację imprez masowych i wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury a także dla dyrektorów i kierowników instytucji.

Szkolenie dotyczy wiedzy na temat aktów i przepisów prawa obowiązujących operatorów kultury organizujących imprezy, koncerty, przeglądy, konkursy oraz festiwale.W zakres szkolenia wchodzi wiedza na temat organizacji imprez o charakterze masowym, prawo dotyczące biletowania imprez, organizacja wydarzeń kulturalnych w zgodzie z prawem autorskim oraz uprawnieniami organizacji o charakterze OZZ (głównie organizacji reprezentujących artystów oraz ich prawa autorskie lub wykonawcze, takich jak ZAIKS, Z.A.W. Stoart, SAWP itp.) W ramach szkolenia mieści się także wiedza na temat aktualnych przepisów dotyczących zbiórek publicznych.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów kultury (niezależnie od tego czy są to operatorzy instytucjonalni czy operatorzy reprezentujący sektor organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń). Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za organizację imprez masowych i wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury a także dla dyrektorów i kierowników instytucji.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani ze specyfiką prawną obowiązującą operatorów kultury w Polsce w ich działalności
– w kolejnej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie obowiązki oraz ograniczenia nakłada na nich prawo związane z organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych
– w kolejnej części szkolenia omówione zostaną prawne aspekty zabezpieczenia operatora przed roszczeniami uczestników wydarzeń. W tym szczegółowo omówione zostaną wymogi związane z budową regulaminów uczestnictwa w imprezach oraz sprzedażą biletów i wynikającymi z tego obowiązkami

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top