Rozmowy oceniające i oceny okresowe w administracji publicznej i instytucjach

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Rozmowy oceniające i oceny okresowe w administracji publicznej i instytucjach to szkolenie, które dedykowane jest osobom sprawującym funkcję kierownicze wyższego i średniego szczebla w urzędach administracji publicznej (naczelników wydziałów urzędów miejskich i gminnych, urzędników powiatowych oraz kierowników i zastępców kierowników referatów a także do urzędników samorządowych pochodzących z wyboru).

Szkolenie przygotowane przez Fundację Imago Silesia dotyczy sposobów przeprowadzania rozmów oceniających oraz kryteriów i metod przeprowadzania transparentnej i rzeczowej oceny okresowej we wszystkich instytucjach administracji publicznej. Przedstawiamy zalety korzystania z systemu ocen okresowych opartych na sprawdzonych metodach prowadzenia rozmowy oceniającej ale także jej sumarycznej charakterystyki w oparciu o zadeklarowane wskaźniki systemowe. To pozwala znacznie szybciej reagować na występujące u pracowników nieprawidłowości pozwala także nawiązać lepszą współpracę w zespole pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą co usprawnia procesy działania i powoduje wzrost zadowolenia z pracy a co za tym idzie także kultury pracy czy jej wydajności.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie dedykujemy samorządowcom a także urzędnikom samorządowym odpowiedzialnym za kwestie promocji gminy lub powiatu, naczelnikom wydziałów kultury, oświaty i promocji oraz zarządom miast i innych jednostek samorządowych. Szkolenie to dedykowane jest osobom sprawującym funkcję kierownicze wyższego i średniego szczebla w urzędach administracji publicznej (naczelnikom wydziałów urzędów miejskich i gminnych, urzędników powiatowych oraz kierownikom i zastępcom kierowników referatów, a także urzędnikom samorządowym pochodzącym z wyboru).

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przeprowadzać standaryzowaną rozmowę oceniającą, jakich metod używać w ocenie pracowników
– zagadnieniem szkoleniowym będą także standardowe sposoby unikania odpowiedzi na pytania trudne lub dotyczące kompetencji wykonawczych
– uczestnicy poznają zestaw najbardziej skutecznych kryteriów przyjmowanych podczas przeprowadzania rozmowy oceniającej i samej oceny okresowej

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top