Pozyskiwanie środków finansowych dla instytucji i konkretnych projektów kulturalnych

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Pozyskiwanie środków to szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zbieranie funduszy, fundraiserów i pracowników instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie projektów kulturalnych.

Read more…

Rozmowy oceniające i oceny okresowe w administracji publicznej i instytucjach

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Rozmowy oceniające i oceny okresowe w administracji publicznej i instytucjach to szkolenie, które dedykowane jest osobom sprawującym funkcję kierownicze wyższego i średniego szczebla w urzędach administracji publicznej (naczelników wydziałów urzędów miejskich i gminnych, urzędników powiatowych oraz kierowników i zastępców kierowników referatów a także do urzędników samorządowych pochodzących z wyboru).

Read more…

Prawa autorskie w działalności instytucji kultury. Kwestie techniczne, licencje i zasady udostępniania treści

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawa autorskie w działalności instytucji kultury to szkolenie przygotowane dla zespołów pracowników odpowiedzialnych za promocję w samorządowych i wojewódzkich placówkach kulturalnych – kinach, teatrach, domach kultury i muzeach.

Read more…

Potencjał tworzenia społeczności wokół działalności instytucji kultury. Narzędzia społecznościowe służące promocji

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Potencjał tworzenia społeczności wokół działalności instytucji kultury to szkolenie przygotowane dla zespołów pracowników odpowiedzialnych za promocję w samorządowych i wojewódzkich placówkach kulturalnych – kinach, teatrach, domach kultury i muzeach.

Read more…

Wolontariat instytucjonalny. Wolontariat w instytucjach kultury.

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Wolontariat instytucjonalny to szkolenie przeznaczone zarówno dla kadry zarządzającej w instytucjach kultury jak również dla kadry niższego szczebla, w szczególności dla pracowników ,którzy w swojej pracy muszą efektywnie i odpowiedzialnie zarządzać wolontariuszami.

Read more…

Prawne aspekty nowego prawa konsumenckiego

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawne aspekty nowego prawa konsumenckiego to szkolenie, które kierujemy przede wszystkim do właścicieli i kadry zarządzającej w firmach zajmujących się sprzedażą dóbr i usług za pośrednictwem internetu (sklepy internetowe, serwisy usług) oraz pracowników tych przedsiębiorstw, którzy stykają się bezpośrednio z klientem podczas procesu sprzedaży towarów lub usług (sprzedawcy, kasjerzy, agenci) a także do podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Read more…

Zarządzanie kryzysem w organizacji

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zarządzanie kryzysem w organizacji to szkolenie dedykowane dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach oraz instytucjach a także dla osób odpowiedzialnych za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną – rzeczników prasowych i specjalistów z dziedziny PR.

Read more…

Prawo pracy w przedsiębiorstwie i instytucji publicznej

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawo pracy w przedsiębiorstwie i instytucji publicznej to szkolenie przygotowane dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach administracji samorządowej, powiatowych urzędach pracy oraz instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za kulturę i edukację (domy kultury, instytucje kultury, teatry, filharmonie, miejskie kina czy ośrodki kultury)

Read more…

Prawo zamówień publicznych w praktyce

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawo zamówień publicznych w praktyce – zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowanym specjalnie dla jednostek administracji samorządowej, firm i przedsiębiorców składających oferty przetargowe.

Read more…

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie to szkolenie wstępne dla wszystkich pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Oferujemy także okresowe szkolenia pracowników na wszystkich typach stanowisk pracowniczych. Szkolenia okresowe przeznaczone są dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników na stanowiskach robotniczych, dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, dla pracowników służby BHP, a także dla osób wykonujących obowiązki społecznego inspektora BHP.

Read more…

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top