Turnusy Aktywności dla seniorów!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w projekcie „TURNUSY AKTYWNOŚCI” adresowanym do osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, którzy chcą nadal czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością życiową z młodymi osobami-dziećmi i młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi.

obraz_wpisy_kategoria_aktualności_na_główną_300x300px_turnusy_aktywności

Celem zadania jest aktywizacja uczestników oraz przygotowanie i zachęcenie do działań woluntarystycznych, do integracji międzypokoleniowej. Działania projektu realizowane będą dwuetapowo: w I etapie uczestnicy mają okazję poznać się wzajemnie i brać udział w różnych zajęciach na wyjazdowych „turnusach aktywności” w Ośrodku TPD w Kaletach –Drutarni. Proponujemy bogaty i atrakcyjny program sprzyjający nabywaniu nowych umiejętności, poszerzaniu wiedzy, poznaniu swych mocnych stron, ukierunkowany na przygotowanie osób 60+ do zwiększonej aktywności i udziału w życiu społecznym. W II etapie zakładamy zaangażowanie uczestników w wolontariat na rzecz podopiecznych TPD. Na uczestników turnusów czeka ciekawy program, w tym także spotkania z psychologiem, prawnikiem oraz trenerami rozwoju osobistego.

W okresie od lipca do października 2015 r, w Ośrodku TPD w Kaletach-Drutarni odbędzie się aż 9 turnusów aktywności, każdy z nich trwa 10 dni. W jednym turnusie mogą brać udział maksymalnie 24 osoby. Ośrodek TPD w Kaletach nie posiada barier architektonicznych, wobec czego w turnusach mogą uczestniczyć również osoby z ograniczoną możliwością poruszania się. Fundacja Imago Silesia współpracuje przy realizacji tego projektu ze Śląskim Oddziałem Regionalnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach.

Opłata za udział w całym turnusie to tylko 130 zł od osoby (pełne wyżywienie i zakwaterowanie oraz udział we wszystkich zajęciach projektu)  Dokładniejsze informacje znajdą Państwo pod numerem telefonu: 32 253 83 00. Projekt jest współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.

asos_logo_kolor-679x380

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top