Wolontariat instytucjonalny. Wolontariat w instytucjach kultury.

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Wolontariat instytucjonalny to szkolenie przeznaczone zarówno dla kadry zarządzającej w instytucjach kultury jak również dla kadry niższego szczebla, w szczególności dla pracowników ,którzy w swojej pracy muszą efektywnie i odpowiedzialnie zarządzać wolontariuszami.

Wymogi nowoczesnych metod zarządzania instytucjami kultury uwzględniają także aktywny udział wolontariuszy w pracach i projektach wdrażanych przez instytucję. Jednak wolontariusz nie jest pracownikiem a jego status prawny w instytucji jest szczególny. W związku z tym Fundacja Imago Silesia przygotowała szkolenie dla osób odpowiedzialnych za pracę z wolontariuszami w instytucjach kultury.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządzającej w instytucjach kultury jak również dla kadry niższego szczebla, w szczególności dla pracowników ,którzy w swojej pracy muszą efektywnie i odpowiedzialnie zarządzać wolontariuszami.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat rodzajów i zadań możliwych do zlecenia wolontariuszom
– prowadzący szkolenie omówią kwestie prawne związane z umową wolontariacką (ubezpieczenie i odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie pełnienia obowiązków wynikających z umowy wolontariatu) oraz zaświadczeniem o wolontariacie
– uczestnicy dowiedzą się m. in., według jakich zasad konstruować umowę wolontariacką tak, by nie narazić instytucji na niepotrzebne straty oraz koszty zabezpieczając przy tym wszystkie prawa oraz bezpieczeństwo wolontariuszy
– scharakteryzujemy także modele aktywności wolontariusza i zakres obowiązków wynikających z wolontariatu, który jest kwestią kluczową gdy korzystamy z pracy wolontariackiej

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top