Zasady ochrony i udostępniania danych osobowych w praktyce szkoły w świetle nowych przepisów

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zasady ochrony i udostępniania danych osobowych w praktyce szkoły to szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także dla sekretarzy szkół oraz nauczycieli wychowawców.

Praca w szkole nie należy do zajęć najłatwiejszych, z drugiej strony rośnie ilość nowego prawa, które powoli aczkolwiek systematycznie stara się nadążać za zmieniającymi się realiami życia. Taki właśnie charakter mają zmiany w prawie powszechnym oraz w prawie oświatowym zmierzające do standaryzacji i opisu obowiązków wynikających z faktu zarządzania przez szkołę, jako instytucję publiczną wizerunkiem uczniów oraz pracowników i ich danymi osobowymi.W związku z tym Fundacja Imago Silesia we współpracy z Kancelarią Prawną Ring przygotowała ofertę szkolenia dotyczącego tych kwestii.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także dla sekretarzy szkół oraz nauczycieli wychowawców.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– prowadzący rozpoczną szkolenie od przedstawienia katalogu norm i obowiązków związanych z danymi osobowymi i wizerunkiem zawartych w prawie powszechnym i prawie oświatowym
– uczestnicy szkolenia nauczą się zasad obowiązujących w procesie udostępniania informacji na temat uczniów a także zapoznają się z konkretnymi modelami dokumentów ułatwiających przepływ tego typu informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami
– uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wolno przedstawiać informacje dotyczące uczniów rodzicom i opiekunom prawnym (forma kontaktu oraz kanały przekazywania informacji) a także jakich zasad należy przestrzegać w procesie kontaktu szkoły z kuratorem i urzędnikami opieki społecznej
– osoby biorące udział w szkoleniu zgodne z prawem zapisy regulaminu udostępniania danych osobowych i informacji na temat uczniów oraz w części praktycznej podejmą próbę stworzenia takiego dokumentu wewnętrznego dopasowanego do potrzeb własnej placówki
– omówione zostaną także kwestie związane z zabezpieczeniem danych osobowych zawartych w dokumentacji (zarówno papierowej jak i elektronicznej)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top