Zintegrowany system promocji samorządu w praktyce

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zintegrowany system promocji samorządu w praktyce to szkolenie, które dedykujemy samorządowcom a także urzędnikom samorządowym odpowiedzialnym za kwestie promocji gminy lub powiatu, naczelnikom wydziałów kultury, oświaty i promocji oraz zarządom miast i innych jednostek samorządowych.

Fundacja Imago Silesia we współpracy z Kancelarią Prawną Ring zaprojektowała, w oparciu o doświadczenia samorządów terytorialnych podejmujących próby budowy skoordynowanego planu promocji swojej gminy, zarówno pod względem jej walorów turystyczno-krajoznawczych jak i walorów biznesowych, tworząc szkolenie dotyczące systemu zintegrowanej promocji gminy lub powiatu. Obu tym celom służy formuła szkolenia polegająca na przekazaniu wiedzy o tym jak w sposób skuteczny i systemowy zbudować systemową promocję gminy, tak by była ona skuteczna a wydatkowane środki finansowe przynosiły realne korzyści materialne zarówno mieszkańcom prowadzącym działalność gospodarczą jak i gminie. Każdy inwestor to kolejna suma z podatku CIT zasilająca budżet gminy lub powiatu, to także szansa na inwestycje zakrojone na większa skalę.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie dedykujemy samorządowcom a także urzędnikom samorządowym odpowiedzialnym za kwestie promocji gminy lub powiatu, naczelnikom wydziałów kultury, oświaty i promocji oraz zarządom miast i innych jednostek samorządowych.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z analizą najbardziej znanych przykładów wcielania w życie zintegrowanego systemu promocji gminy lub powiatu w Polsce
– prowadzący omówią szczegółowo wnioski wynikające z analizy każdego przypadku zwracając uwagę na problemy prawne, organizacyjne czy polegające na braku skoordynowania działań pomiędzy różnymi szczeblami struktury działania samorządu
– uczestnicy otrzymają konkretną wiedzę na temat określenia walorów zarówno turystycznych jak i inwestycyjnych na swoim terenie, dowiedzą się jak stworzyć kartę walorów i zasobów gminy lub powiatu, która staje się pierwszym etapem na drodze do wprowadzenia zintegrowanej strategii promocyjnej.
– w drugiej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakich działań wstępnych i organizacyjnych wymaga wprowadzenie zintegrowanego planu promocji gminy a także w jaki sposób zaplanować własną strategię w oparciu o kartę walorów i zasobów gminy lub powiatu
– przedstawimy także poszczególne kanały informacyjne wykorzystywane w promocji gminy lub powiatu wraz ze szczegółową charakterystyką zasięgu i skuteczności każego z nich

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top