chronimy

twoje

dane

Szanujemy prawo Użytkowników do prywatności

Dbamy, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników osób trzecich

Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, w niektórych serwisach, systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności portalu ngorobiatolepiej.pl oraz dodatkowych funkcjonalności: komentarzy, opinii itp. Rejestracja nie jest obowiązkowa. Na tej stronie przedstawiamy szczegóły związane z technologiami, których używamy by zapewnić najwyższy komfort korzystania z naszych serwisów a także bezpieczeństwo danych użytkowników.

Zapoznaj się z technologiami, których używamy

Drogi Użytkowniku

Jeśli wyraziłeś już zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to dziękujemy za zaufanie.

Jeśli nie wyraziłeś jeszcze zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz zrobić to w każdej chwili poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie z formularzem kontaktowym.

Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili, poprzez przesłanie informacji o tym fakcie pocztą e-mail na adres:

biuro@imagosilesia.pl

Rejestracja, dane osobowe

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, płeć a także login i hasło, niezbędne do korzystania z niektórych usług i narzędzi rozwoju ngo Fundacji Imago Silesia.

W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach, serwisach i konkursach organizowanych przez Fundację Imago Silesia, a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych i dyrektywą RODO, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją misji i celów statutowych Fundacji Imago Silesia. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach należących do Fundacji Imago Silesia.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Fundację Imago Silesia danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, edukacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.

Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty szkoleń i warsztatów oraz innych form edukacji. Korzystamy ponadto z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.

Fundacja Imago Silesia informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach stron znajdujących się pod niniejszymi adresami;

https://www.imagosilesia.pl
https://www.kjakkato.pl

chyba że dane są przetwarzane w ramach serwisów utrzymywanych na rzecz innych podmiotów, w takim wypadku Fundacja Imago Silesia świadczy jedynie usługi na rzecz administratorów w zakresie przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, że w żadnym przypadku Twoje dane osobowe nie służą automatycznemu profilowaniu ani innym technologiom opartym o algorytmy i rozwiązania technologiczne implementowane w celach reklamowych lub sprzedażowych.

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja Imago Silesia z siedzibą w Katowicach.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Fundacją Imago Silesia, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji dostarczanych przez Fundację Imago Silesia. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy (tu: należąca do Fundacji Imago Silesia) może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

świadczenia usług

dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji

korzystania ze stron internetowych

np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk

które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu)

dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła

prezentacji reklam i informacji związanych z działaniami trzeciego sektora

m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu informacyjnego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej informacji

realizacji ankiet

w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

Korzystamy w naszej codziennej pracy z oprogramowania rozpowszechnianego na licencji GNU/GPL jak i oprogramowania licencyjnego dostarczanego przez naszych Zaufanych Partnerów technologicznych organizacjom pozarządowym w ramach programu technologie.org.pl; m. in. takich jak: Microsoft, Adobe, Todoist, Huawei, Leica, HP, Dell, Lenovo, Brother, Canon

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np.

samodzielne zarządzanie plikami cookies – w najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;

określania ustawień dla różnych typów plików cookie – na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Edge

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Niepożądane treści

W serwisach i usługach dostarczanych przez Fundację Imago Silesia i jej Zaufanych Partnerów nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

Poczta

Do użytkowników przesyłamy informacje o nowych usługach, serwisach i konkursach organizowanych przez Fundację Imago Silesia oraz te, o które wyraźnie proszą internauci a także te informacje, które są niezbędne do wykonania usługi lub dokonania transakcji.