Wierzymy, że działania na rzecz społeczności mają sens

Działania obywatelskie w naszej aktywności zajmują kluczową pozycję. Fundacja Imago Silesia skupia artystów oraz specjalistów z zakresu nauk społecznych, nowych mediów, filmu i grafiki. W naszych działaniach podejmujemy problemy społeczne i kształtujemy postawy poprzez organizację warsztatów i rozmaitych form kształcenia w zakresie norm prawnych i etycznych, działalności profesjonalnej, w tym fotografii oraz produkcji filmowej, wiedzy z zakresu oprogramowania graficznego oraz służącego do postprodukcji video.

Jakie działania podejmujemy?

Nie skupiamy się jedynie na tym. Jesteśmy zafascynowani potęgą społeczności, stąd też prowadzimy działania szkoleniowe i propagujące wiedzę na temat wolnego oprogramowania, licencji i praw autorskich oraz systemów CMS, tworzonych przez społeczności za zasadach licencji GNU/Linux.

Ponieważ wierzymy, w zrównoważony rozwój oraz potęgę samoorganizacji społecznej propagujemy idee związane z ruchem na rzecz wolnych licencji oraz legalnego dostępu do narzędzi tworzonych przez społeczności ludzi rozsianych po świecie i nie działających jedynie w imię zysku.

Prowadzimy projekty służące edukacji przez sport i turystykę górską, skierowane do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.


W naszych działaniach dostrzegamy także potrzeby seniorów aktywnie angażując się w działania edukacyjne nakierowane na osoby starsze, szczególnie te, które dotyczą kompetencji cyfrowych oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. Współpracujemy z wieloma instytucjami zajmującymi się problematyką seniorów.

W naszej społecznej działalności zależy nam na integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, stąd działamy w celu propagowania idei ekonomii społecznej oraz nowoczesnych instrumentów wspierania rynku pracy. Szkolimy osoby poszukujące pracy w konkretnych umiejętnościach związanych z kompetencjami cyfrowymi, takich jak wolne oprogramowanie i jego zastosowanie w praktyce (WordPress, Gimp, Libre Office.


Ponieważ skupiamy artystów, filmowców i fotografów nasze działania obywatelskie koncentrują się także na nauczaniu młodzieży obsługi oprogramowania związanego z obróbką cyfrową mediów takich jak film i fotografia – poprzez warsztaty uczące użytkowania takich programów jak RawTherapee czy Kdenlive a także poprzez organizowane warsztaty filmowe i fotograficzne.

Organizujemy warsztaty i szkolenia z obsługi oprogramowania CMS, programów graficznych, oprogramowania do montażu i postpropdukcji wideo oraz animacji.