Rozwój organizacji pozarządowych zależy od kompetencji

Wiemy jak wielkim wyzwaniem w gąszczu przepisów jest prowadzenie organizacji pozarządowej. Nasze propozycje pozwolą Państwu zdobyć konkretne umiejętności przydatne w prowadzeniu organizacji pozarządowych o różnym charakterze. Szkolimy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni socjalnych.

Co konkretnie oferujemy?


W sytuacji gdy trzeci sektor nadal pozostaje niedoinwestowany, gdy mechanizm współpracy organizacji pozarządowych oraz biznesu ma nadal zbyt małą skalę jednym z najważniejszych zadań staje się planowanie rozwoju oraz dostęp do wiedzy na temat możliwości.

Od dawna już ludzie związani z aktywnie działającymi organizacjami pozarządowymi nie są postrzegani jak społecznicy o bliżej niesprecyzowanej specjalizacji; odwrotnie – dostrzegamy ich jako kompetentnych specjalistów w swojej dziedzinie, posiadających dość wiedzy by zarówno zarządzać organizacją jak i planować w sposób kontrolowany jej rozwój. Wspieramy inicjatywy służące podnoszeniu poziomu wiedzy i rozszerzaniu zakresu kompetencji kadry kultury oraz organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim.

Nasza organizacja chętnie podejmuje współpracę z partnerami, udzielając się w projektach dotyczących kultury i bardzo szeroko pojmowanej sztuki oraz dziedzictwa kulturowego i animacji społeczno-kulturalnej. Kultura jest współpracą i nie zasadza się na potrzebie rywalizacji. Wręcz przeciwnie. Uważamy, że podstawowym zrębem kultury europejskiej jest współpraca i współtworzenie. Dlatego jesteśmy otwarci na każdą propozycję współpracy w zakresie projektów społecznych lub kulturalnych.