Wierzymy, że edukacja jest podstawą rozwoju

Podstawą naszej aktywności są działania obywatelskie, które prowadzimy w szkołach państwowych oraz społecznych a także we własnej, doskonale wyposażonej sali szkoleniowej w Katowicach. Stawiamy na nowe technologie i ich kreatywne wykorzystanie.

W czym się specjalizujemy?

Nasze warsztaty oraz szkolenia mają jeden wspólny cel, którym jest kształtowanie kompetencji i postaw kluczowych we współczesnym, świecie oraz wsparcie dla kreatywnych metod nauczania nowoczesnych technologii tworzenia obrazu filmowego i fotograficznego oraz narzędzi informatycznych, umożliwiających samodzielne tworzenie mediów w oparciu o wolne oprogramowanie.

Oferujemy autorskie programy edukacyjne dla uczniów, które pozwalają uatrakcyjnić ich edukację. Programy edukacyjne mogą być także zastosowane w szkołach przez nauczycieli. Fundacja Imago Silesia oferuje także pełen pakiet materiałów edukacyjnych w formie podręczników programów, dostępnych w formie elektronicznej (plik pdf – licencja creative commons) do wykorzystania w formie bezpłatnej w szkołach publicznych.

Zajmujemy się także organizacją szkoleń dotyczących prawa oświatowego i procedur szkolnych, przygotowanych z udziałem doświadczonych prawników i dyrektorów placówek oświatowych.

Szkolimy w zakresie praw autorskich, zasad związanych z ochroną danych osobowych w działalności firm oraz organizacji pozarządowych, a także w zakresie bezpieczeństwa IT.