spotkania

Inny dom kultury, prowadzony przez fundację dla jedynej dzielnicy miasta, w której nie ma domu kultury