Cyberprzemoc w szkole. Jak przeciwdziałać i zapobiegać jej przejawom

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Cyberprzemoc w szkole. Jak przeciwdziałać i zapobiegać jej przejawom? Szkolenie to jest dedykowane dla nauczycieli wychowawców oraz całych rad pedagogicznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich wszystkich typów.

Celem tego szkolenia jest rozwinięcie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności zapobiegania i radzenia sobie z przejawami cyberprzemocy występującymi w szkołach. Jednym z zagadnień szkoleniowych jest także tworzenie systemów reagowania szkoły i procedur związanych z wystąpieniem sytuacji definiowanych jako przypadki cyberprzemocy. W ramach szkolenia przedstawimy także propozycje scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży na temat cyberprzemocy.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie jest dedykowane dla nauczycieli wychowawców oraz całych rad pedagogicznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich wszystkich typów.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– szkolenie rozpocznie się od scharakteryzowania definicji, przyczyn, historia i skala problemu cyberprzemocy w polskich realiach szkolnych
– uczestnicy poznają rodzaje oraz przykłady cyberprzemocy znane z polskich szkół na podstawie, których prowadzący sformułuje wnioski dotyczące braków w organizacji oraz braku reakcji ze strony placówki na zaistniałą sytuację (co z reguły związane jest z brakiem procedury działania w
przypadkach cyberprzemocy
– uczestnicy szkolenia poznają specyfikę internetu jako podłoża zachowań antyspołecznych i agresywnych oraz zapoznają się z przykładami skutecznych działań profilaktycznych w szkole. Przedstawimy także scenariusze zajęć z zakresu edukacji na rzecz bezpiecznego korzystania z
Internetu i telefonów komórkowych
– w drugiej warsztatowej części szkolenia uczestnicy będą tworzyć procedury reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy, zapoznają się z analizą przepisów prawnych dotyczących cyberprzemocy oraz psychologicznymi aspektami cyberprzemocy (młody człowiek jako ofiara, świadek lub sprawca cyberprzemocy). Szkolenie zakończymy przedstawieniem propozycji działań związanych z edukacją rodziców i dzieci na temat zagrożeń związanych z cyberprzemocą.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top