Ochrona danych osobowych w Twojej organizacji

Fundacja Imago Silesia organizuje szkolenia dotyczące wdrożenia dyrektywy RODO w organizacjach pozarządowych. Proponujemy kompleksowe szkolenie dla pracowników i członków zarządów ngo, a także wspólną pracę nad przygotowaniem dokumentów związanych z wdrożeniem RODO, w tym polityki ochrony danych osobowych oraz analizy ryzyka w ochronie danych osobowych.Potrzeba właściwego postępowania z danymi osobowymi, zarówno pracowników, współpracowników jak i wolontariuszy zaangażowanych w realizację działań organizacji jest bardzo ważna w działalności ngo.

Organizujemy wiele działań, pracujemy na co dzień z wieloma ludźmi w różnych projektach społecznych, dlatego w sposób bardzo poważny powinniśmy traktować swoje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. I nie chodzi tu tylko o możliwość kary ze strony prezesa UODO. Podczas szkolenia poruszamy także kwestie związane z tworzeniem i wydawaniem materiałów promocyjnych, z kwestiami licencyjnymi związanymi z publikowaniem materiałów przez fundacje i stowarzyszenia. Czy wreszcie zagadnienia związane z legalnym posługiwaniem się w promocji działań ngo wizerunkiem uczestników i beneficjentów.

W ramach szkolenia poruszamy także kwestie związane z legalnością i zgodnością z prawem funkcjonujących stron internetowych ngo. Doradzamy w jaki sposób informować użytkowników za pomocą strony www o naszych staraniach związanych z ochroną danych osobowych.

Szkolenie trwa 8 godzin, a każda organizacja biorąca w nim udział ma także dostęp do wzorcowej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych i dodatkowego wsparcia w zakresie przygotowania własnej dokumentacji wewnętrznej.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: biuro@imagosilesia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr +48 797 066 124.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top