Prawne aspekty nowego prawa konsumenckiego

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Prawne aspekty nowego prawa konsumenckiego to szkolenie, które kierujemy przede wszystkim do właścicieli i kadry zarządzającej w firmach zajmujących się sprzedażą dóbr i usług za pośrednictwem internetu (sklepy internetowe, serwisy usług) oraz pracowników tych przedsiębiorstw, którzy stykają się bezpośrednio z klientem podczas procesu sprzedaży towarów lub usług (sprzedawcy, kasjerzy, agenci) a także do podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Zmiany wynikające z nowych norm prawnych oraz znacznego poszerzenia usług i dóbr oferowanych do sprzedaży przez internet zmieniają w sposób diametralny stosunki na linii firma-klient. Klient uzyskuje szereg nowych uprawnień, całkowitej zmianie ulega także znaczna część przepisów prawa związanych ze sprzedażą, gwarancją, rękojmią oraz procedurą reklamacyjną. W związku z tymi zmianami Fundacja Imago Silesia przygotowała ofertę szkoleniową pozwalającą firmom przygotować się do zmian prawnych oraz wprowadzić zabezpieczające interesy przedsiębiorstwa zapisy regulaminowe, które pozwolą uniknąć przykrych i kosztowych sporów sądowych z klientami. Nasze szkolenie daje także gwarancję na to, że firma nie poniesie dodatkowych strat finansowych związanych z nieznajomością nowego prawa konsumenckiego.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie to kierujemy przede wszystkim do właścicieli i kadry zarządzającej w firmach zajmujących się sprzedażą dóbr i usług za pośrednictwem internetu (sklepy internetowe, serwisy usług) oraz pracowników tych przedsiębiorstw, którzy stykają się bezpośrednio z klientem podczas procesu sprzedaży towarów lub usług (sprzedawcy, kasjerzy, agenci).

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– Specjaliści Kancelarii Prawnej Ring z Katowic wprowadzą uczestników w tematykę związaną ze zmianami prawnymi w zakresie stosunków sprzedawca-klient
– Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie prawa posiada klient i w jaki sposób należy zabezpieczać interesy firmy przed nadmiernym wykorzystywaniem przysługujących klientom uprawnień za pomocą legalnych i sprawdzonych metod
– W części praktycznej szkolenia, pod okiem prowadzących uczestnicy nauczą się właściwego informowania klienta o przysługujących mu prawach jak również sporządzania dokumentów związanych z obrotem handlowym, tak by nie narażać firmy na dodatkowe obciążenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top