Zasady i metodologia przeprowadzania ewaluacji w projektach kulturalnych

imagosilesia.pl Szkoleniaimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Zasady i metodologia przeprowadzania ewaluacji w projektach kulturalnych to szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników instytucji kultury, zarówno tych samorządowych jak i wojewódzkich, których obowiązki wiążą się z przeprowadzanymi przez instytucję projektami z finansowaniem zewnętrznym. Szkolenie jest także ciekawą propozycją dla organizacji pozarządowych korzystających z dotacji do projektów kulturalnych.

W praktyce działalności wielu instytucji kultury znajdują się projekty finansowane zewnętrznie z dotacji MKiDN czy innych instytucji wspierających, szczególnie agencji dysponujących środkami unijnymi oraz samorządów miejskich. We wszystkich tych przypadkach niezbędnym i bardzo ważnym elementem działania jest przeprowadzenie ewaluacji projektowej na zakończenie całości projektu lub kolejnego jego etapu. Ewaluacja to niezwykle modny termin, w wielu wypadkach jednak brakuje fachowej wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia jej w sposób profesjonalny. Jest to proces złożony, który wymaga przemyślanej strategii już na początku wprowadzania w życie projektu, który będzie poddawany ewaluacji. Dlatego też Fundacja Imago Silesia przygotowała szkolenie dotyczące tego w jaki sposób prawidłowo przeprowadzać ewaluację, tak by instytucja odnosiła z tego procesu faktyczną korzyść.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników instytucji kultury, zarówno tych samorządowych jak i wojewódzkich, których obowiązki wiążą się z przeprowadzanymi przez instytucję projektami z finansowaniem zewnętrznym.

PODCZAS SZKOLENIA UCZESTNICY ZDOBĘDĄ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI:

– uczestnicy poznają metody przeprowadzania skutecznej ewaluacji a także metody przedstawiania sumarycznych wyników procedury ewaluacyjnej oraz budowy raportu ewaluacyjnego
– prowadzący szkolenie zapoznają uczestników z zasadami tworzenia narzędzi ewaluacyjnych, doboru zespołu ewaluacyjnego i podwójnej oceny wyników ewaluacji z uwzględnieniem określenia głównych wskaźników ewaluacyjnych

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8 GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNO-PRAKTYCZNYCH). Szkolenie zakończy się wydaniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top